Skip Navigation Links

Forskrift - Oral Orgasme

  • Absolut alkohol (stærk sprit) (400g)
  • Menthol (20g)
  • Anis olie (20g)
  • Vanilje (vanillin) (4,9g)

Teknisk anv.: Afsyring af møbler, døre etc.

Løber Oral Orgasme ud på jorden eller i kloaken, tilkaldes assistance fra Teknisk Forvaltning, og evakuering iværksættes.

Medicinsk anv.: Fjerner smerter, betændelsestilstande og dårlig ånde. Bør ikke anvendes af børn under 18 år, og da kun efter lægens anvisning. Samtidig indtagelse af spiritus frarådes. Opstår uheldet, og der kommer Oral Orgasme i øjet, eller man kommer til at indtage Oral Orgasme, skyl da grundigt med rindende vand og søg læge.

Bivirkninger: Ætser slimhinder og tænder.
Login Sideoversigt